Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o preventivnoj mjeri prestanka izravnog rada sa strankama