Osnovne škole na području Šibensko-kninske županije

(Osim područja koji obuhvaća Grad Šibenik)
Osnovna škola Čista Velika (22214)
Ime i prezime odgovorne osobe (ravnatelj): Marijan Belamarić
Adresa: Čista Velika bb
Tel: 022/ 489-040
Fax: 022/ 489-011
ured@os-cista-velika.skole.hr
Osnovna škola Antuna Mihanovića-Petropoljskog, Drniš(22320)
Ime i prezime odgovorne osobe (ravnatelj): Saša Kolombo
Adresa: Trg Josipa Kosora 5
Tel: 022/ 887-541
Fax: 022/ 886-039
skolaosdrnis@gmail.com
Osnovna škola Kistanje (22305)
Ime i prezime odgovorne osobe (ravnatelj): Sanja Marasović Stručić
Adresa: Dr.Franje Fuđmana 80
Tel: 022/ 763-600
Fax: 022/ 763-052
ured@os-kistanje.skole.hr
Osnovna škola dr. Franje Tuđmana - Knin (22300)
Ime i prezime odgovorne osobe (ravnatelj): Marija Mijač
Adresa: Kneza I. Nelipića 2
Tel: 022/ 660- 670
Fax: 022/ 660-670
ured@os-drfranjetudmana-knin.skole.hr
Osnovna škola Domovinske zahvalnosti - Knin (22300)
Ime i prezime odgovorne osobe (ravnatelj): v.d. Marija Stojanović
Adresa: Josipa Jovića 2
Tel: 022/ 664-712
Fax: 022/ 660-210
ured.ravnatelj@os-domovinske-zahvalnosti-kn.skole.hr
Osnovna škola Murterski škoji (22243)
Ime i prezime odgovorne osobe (ravnatelj): Edo Juraga
Adresa: Put škole 8
Tel: 022/ 435-260
Fax: 022/ 435-505
ured@os-murterski-skoji.skole.hr
Osnovna škola Pirovac (22213)
Ime i prezime odgovorne osobe (ravnatelj): Marina Erak
Adresa: Put škole 10
Tel: 022/ 467-005
Fax: 022/ 466-053
ured@os-pirovac.skole.hr
Osnovna škola Primošten (22202)
Ime i prezime odgovorne osobe (ravnatelj): Nedjeljko Marinov
Adresa: Splitska 14
Tel: 022/ 571-812
Fax: 022/ 570-012
ured@os-primosten.skole.hr
Osnovna škola Rogoznica (22203)
Ime i prezime odgovorne osobe (ravnatelj): Diana Goleš
Adresa: Ante Starčevića bb
Tel: 022/ 558-083
Fax: 022/ 558-429
ured@os-rogoznica.skole.hr
Osnovna škola Skradin (22222)
Ime i prezime odgovorne osobe (ravnatelj): Diana Gaši
Adresa: Put Križa 1
Tel: 022/ 771-630
Fax: 022/ 771-631
ured@os-skradin.skole.hr
Osnovna škola Vjekoslava Kaleba, Tisno (22240)
Ime i prezime odgovorne osobe (ravnatelj): Sandra Crvelin
Adresa: Put Luke bb
Tel: 022/ 438-634
Fax: 022/ 439-314
ured@os-tisno.skole.hr
Osnovna škola Jakova Gotovca, Unešić (22323)
Ime i prezime odgovorne osobe (ravnatelj): Živko Bulat
Adresa: Put škole 5
Tel: 022/ 860-604
Fax: 022/ 860-604
unesic@os-jgotovca-unesic.skole.hr
Osnovna škola Vodice (22211)
Ime i prezime odgovorne osobe (ravnatelj): Grgo Friganović
Adresa: Stanka Mićina bb
Tel: 022/ 441-093
Fax: 022/ 441-093
vodice@os-vodice.skole.hr
OGŠ Krste Odaka, Drniš (22320)
Ime i prezime odgovorne osobe (ravnatelj): Ines Topić
Adresa: Vladimira Nazora 4
Tel: 022/ 888-623
Fax: 022/ 886-023
glazbena@ogs-kodak-drnis.skole.hr