SAVJET ZA MLADE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

ŽUPANIJSKI SAVJET MLADIH

GRADSKI SAVJETI MLADIH
Savjeti mladih u gradovima na području Šibensko- kninske županije
1. Savjet mladih, Šibenik
2. Savjet mladih, Vodice 
3. Savjet mladih, Drniš
4. Savjet mladih, Knin
5. Savjet mladih,Skradin

OPĆINSKI SAVJETI MLADIH
Savjeti mladih u općinama na području Šibensko- kninske županije: