Pravilnik o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području ŠKŽ