Projekt „HEREDITAS“

„HEREDITAS - projekt zaštite suhozidne tradicijske gradnje“

 

Projekt Hereditas je strateški projekt dizajniran je kao odgovor na zapuštenu i slabo turistički valoriziranu suhozidnu gradnju i kulturna dobra u Šibensko-kninskoj županiji s ciljem da doprinese održivom korištenju kulturne baštine kako bi se osigurao razvoj turizma, ali i društveno-gospodarski razvitak i to otvaranjem novih radnih mjesta, stvaranjem novih proizvoda, povećanjem broja posjetitelja i produženjem turističke sezone.

Projektu Hereditas financira se iz fondova Europske unije i dodjeljeno mu je 2.306.181,04 kuna u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ kojeg je raspisalo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

U okviru projekta Hereditas planirano je 15 komponenti tj. aktivnosti kojima će se zaštititi suhozidna tradicijska gradnja i to izrada dokumentacije za obnovu kulturnog dobra Bunje Rašinov stan u Okitu kod Vodica (koje su najbolji primjer suhozidne gradnje na području Šibensko-kninske županije) te uspostavu modernog Centra za posjetitelje koji će biti svojevrstan spomenik suhozidnoj tradicijskoj gradnji budući će svojim izgledom podsjećati na bunju kao najbolji primjer umijeća građenja tehnikom suhozida i koji će izuzev toga imati za cilj promovirati i turistički valorizirati suhozidnu gradnju te svu ostalu kulturnu baštinu s područja Šibensko-kninske županije, ali i povećanje zaposlenosti lokalnog stanovništva kroz svoje sadržaje.

 

U okviru provedbe projekta Hereditas koji se financira se iz fondova Europske unije, Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., u postupku smo izrade Analize ponude i potražnje projekta, a koji projekt ima za cilj obnovu kulturnog dobra Bunje Rašinov stan u Okitu kod Vodica  te uspostavu modernog Centra za posjetitelje koji će biti svojevrstan spomenik suhozidnoj tradicijskoj gradnji. Pozivamo vas da ispunite anketu namijenjenu lokalnom stanovništvu kako bismo dobili što bolji uvid u interes lokalnog stanovništva za novu ponudu koju će kreirati projekt Hereditas.

Anketa Analiza ponude i potražnje projetka Hereditas

 

Kontakt:

Upravni odjel za gospodarstvo

Marlena Floigl, pročelnica

Tel. +38522460734

Fax. +38522460758

e-mail: marlena.floigl@skz.hr

 

Lucija Aužina, viša savjetnica

Tel. +38522460763

Fax. +38522460758

e-mail: lucija.auzina@skz.hr

 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj