Projekt „HOLISTIC“

Projekt „Holistički model integralne zaštite od šumskih požara“ - HOLISTIC

 

„Holistički model integralne zaštite od šumskih požara“ - HOLISTIC je strateški projekt financiran iz pretpristupnog fonda Europske unije IPA ADRIATIC - Jadranske prekogranične suradnje, u kojem Šibensko-kninska županija sudjeluje kao projektni partner. Nositelj projekta je Splitsko-dalmatinska županija, a u projektu sudjeluje ukupno 20 projektnih partnera iz Hrvatske, Italije, Srbije, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Albanije, Crne Gore i Grčke.

Cilj HOLISTIC projekta, koji je započeo u listopadu 2013. godine a traje do ožujka 2016. godine, je podržati održivo zajedničko upravljanje prirodnim resursima prevencijom šumskih požara i zaštitom  javnih zgrada od posebnog značaja od potresa te podržati održivu uporabu biomase zaštitom vrijednih prirodnih resursa, istodobno razvijajući prekograničnu suradnju jadranskog područja.
Svrha je ovog projekta primjeniti skup mjera za prevenciju šumskih požara i implementirati učinkovit sustav nadzora nad šumskim požarima. Time će se ojačati suradnja prekograničnih partnera, unaprijediti infrastruktura u domeni nadzora požara te urediti sustav za otkrivanje požara na prekograničnom području i protokoli za protok informacija.

Opći je strateški cilj prevencija i ublažavanje prirodnih rizika s posebnim naglaskom na rizike od požara i potresa poboljšanjem, promicanjem i jačanjem institucionalnih kapaciteta u provedbi politika, postupaka i mehanizama koordinacije kojima se cilja na smanjenje uzroka potencijalnog početka prirodnih nepogoda, kao i poboljšati aktivnosti prevencije i ublažavanja.

Ukupni budžet HOLISTIC projekta iznosi 9.363.801,29 €. Raspoloživi budžet za Šibensko-kninsku županiju iznosi 395.624,58 €, od čega Europska uniija sufinancira 85% cjelokupnog iznosa.

 

Holistic projekt Newsletter No.1

Holistic projekt Newsletter No.2 

Holistic projekt Newsletter No.3

Holistic projekt Newsletter No.4

Holistic projekt Newsletter No.5 
 

 

Kontakt:

Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove

Sanja Slavica Matešić

Tel. +38522460748

Fax. +38522460754

e-mail: sanja.slavica.matesic@skz.hr

Dodatne informacije:
http://www.adriaholistic.eu