Projekt Izgradnja Sustava javnog navodnjavanja Donje polje

Predmet ovog projekta je izgradnja sustava navodnjavanja Donje Polje - Jadrtovac u Šibensko - kninskoj županiji, koja obuhvaća bruto 309 ha poljoprivrednih površina od čega je za navodnjavanje predviđeno/pogodno 274 ha.

Voda za navodnjavanje osigurat će se zahvaćanjem vode na izvoru Ribnik te spremanjem u akumulacije i njenim trošenjem u vegetacijskom periodu. Voda iz izvora Ribnik zahvaćati će se u zimskom razdoblju i akumulirati u za to izgrađene akumulacije no treba voditi računa da su moguće visoke koncentracije soli u vodi iz izvora Ribnik, stoga kod zahvaćanja vode nije samo važno kada će se zahvaćati nego je neophodno kontrolirati kvalitetu vode kontinuirano tijekom crpljenja.

Za potrebe navodnjavanja područja Donje Polje-Jadrtovac predviđen je zahvat vode na izvoru Ribnik. Kako bi se osigurale dostatne količine vode za navodnjavanje projektnog područja predviđena je izgradnja dviju mikro-akumulacija (Stražnice i Škevine) ukupnog volumena 287.000 m3. Crpna stanica Ribnik ima funkciju crpljenja vode na izvoru Ribnik do maksimalnog kapaciteta od 100 l/s, odnosno ima funkciju svladavanja visinskih razlika i linijskih gubitaka u dovodnom cjevovodu (18,5 bara), a sve to kako bi se omogućilo punjenje mikro-akumulacija Stražnice i Škevine.

PREGLED DOKUMENATA: