Projekt "INNOVAMARE"

INNOVAMARE

- Zaronite u dubinu mogućnosti -

 

Mora i oceani naš su najveći izvor biološke raznolikosti. Pokrivaju 71% Zemljine površine. Europske morske vode pokrivaju 3 milijuna četvornih kilometara - što je jednako ukupnoj veličini kopnenog dijela Europe, što znači da je 50% teritorija Europe pod morem.

Jadransko more suočeno je s velikim utjecajem prekomjernog ribolova i onečišćenja, što je posljedica odbačenih plastičnih predmeta; zagađenja naftom. Sve to može dovesti do značajnog trovanja i smrti riba, kao i do nestanka biljnog svijeta o kojem ovisi i ljudsko zdravlje.

 • 49% poznatih oblika života na Sredozemlju prisutno je u Jadranskom moru
 • zbog prekomjernog ribolova 64 poznate vrste riba su pred izumiranjem;
 • do 2050. godine očekuje se porast razine mora od 12%;
 • čvrsti otpad i izravno ispuštanje otpadnih voda su ključni negativni čimbenici za degradaciju obalnih i morskih ekosustava.

 

Zašto projekt INNOVAMARE?

Projekt INNOVAMARE zajednički će razviti i uspostaviti model inovacijskog ekosustava na području podvodne robotike i senzorike za potrebe kontrole i nadzora s misijom orijentiranom na održivost Jadranskog mora.

Glavna svrha projekta INNOVAMARE, čija je misao vodilja - Zaronite u dubinu mogućnosti - je podizanje prekogranične suradnje između znanosti i privatnog sektora na višu razinu i olakšavanje uključivanja MSP-a u međunarodne mreže za istraživanje kao način dodavanja vrijednosti MSP-u u području internacionalizacije i transfera tehnologije imajući u vidu doprinose svih dionika uključenih u projekt.

 

Koji je glavni izazov za provedbu projekta?

Jedan od glavnih izazova projekta INNOVAMARE je povećanje učinkovitosti inovacijskih aktivnosti u relevantnim područjima plave ekonomije - povećanjem prijenosa znanja unutar područja suradnje između poduzeća, centara za istraživanje i razvoj, visokog obrazovanja i javnog sektora kroz edukacijske programe za izgradnju kapaciteta za različite dionike.

 

Kako planiramo riješiti izazov?

Kroz vrlo dobru komunikaciju i koordinaciju svih partnera tijekom svih projektnih aktivnosti

 • 80 aktivnosti =
  • 50 intervjua
  • 8 treninga
  • 6 konferencija
  • 4 roadshow-a
  • 2 okrugla stola
  • 2 radionice
  • 2 studijska putovanja
  • 2 pilot aktivnosti

 

Kao rezultat navedenih aktivnosti, ovaj projekt će imati nekoliko glavnih pokazatelja, među kojima su:

 • osmišljen i implementiran upitnik za dionike
 • uspostavljen DIH (Digitalni inovacijski HUB) za podvodnu robotiku i senzoriku te Living lab u Jadranskom moru
 • napravljena strategija i akcijski plan za poboljšanje okvirnih uvjeta za podizanje suradnje i umrežavanja u području robotike i senzorike za daljnje korake javnih politika temeljenih na četverostrukom helix pristupu,
 • preporuke za kreatore politika na temu održivosti Jadranskog mora.

 

Tko sudjeluje u provedbi projekta?

Vodeći partner na provedbi projekta je Hrvatska gospodarska komora – Sektor za industrijski razvoj i inovacijski sustav. Uz Šibensko-kninsku županiju projektni partneri projekta su:

 

Kome se projekt obraća

Ovaj projekt je orijentiran prema svim dionicima koji su uključeni u temu održivosti Jadranskog mora:

 • šira javnost (istraživači, poduzetnici, studenti, građani)
 • lokalna, regionalna i državna tijela javne vlasti
 • regionalne i lokalne razvojne agencije, gospodarske komore i druge institucije koje podupiru razvoj poduzetništva
 • mala i srednja poduzeća
 • sveučilišta, institucije za prijenos tehnologije, istraživačke institucije
 • centri izvrsnosti
 • nevladine organizacije, udruge, agencije za inovacije, poslovni inkubatori, tijela za upravljanje klasterima i poduzetničkim mrežama

 

Rezultat projekta:

Glavni rezultat provedbe projekta INNOVAMARE bit će MAiROS - glavna platforma za razvoj rješenja za praćenje i predviđanje onečišćenja Jadranskog mora.

MAiROS će se biti spreman povezati na paneuropsku mrežu digitalnih HUB-ova i na taj način omogućiti povezivanje svih dionika na europskoj razini.

MAiROS će predstavljati središnje mjesto za umrežavanje i razmjenu iskustava i znanja svih relevantnih dionika.

 

Provedba i financiranje projekta

Provedba projekta InnovaMare će trajati 30 mjeseci, od 01.07.2020. do 31.12.2022. s ukupnim proračunom od 5,6 milijuna eura.

Projekt je dio Programa prekogranične suradnje Italija - Hrvatska, financijskog instrumenta Europske unije koji podržava suradnju između dvije države članica koje povezuje Jadransko more. S 236,8 milijuna eura ukupnog proračuna, program omogućuje regionalnim i lokalnim dionicima razmjenu znanja i iskustava, razvoj i provedbu pilot projekata i usluga, podršku ulaganjima stvaranjem novih poslovnih modela, provjera održivosti novih politika, čiji je konačni cilj poboljšanje kvalitete života i uvjeta života više od 12,4 milijuna građana koji žive na ovom području.

Projekt InnovaMare u sklopu Interrega Italija-Hrvatska financira Europski fond za regionalni razvoj.

Više informacija o programu Interreg Italija-Hrvatska možete pronaći na:

https://www.italy-croatia.eu/

 

Kontakt:

Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove

Dr. sc. Sanja Slavica Matešić, dipl. ing. kem. teh

Tel:        +38522460748

Fax:       +38522460754

E-mail:  okolis.komunalno@skz.hr

 

Video:

Nasljeđe projekta InnovaMare: pogled partnera

InnovaMare finalna konferencija i InnovaMare Akademija

 

PREGLED DOKUMENATA: