Projekt "PEPSEA"

PEPSEA – Protecting the Enclosed Parts of the Sea in Adriatic from pollution

 

 

Projekt PEPSEA se sufinancira putem Standard poziva na dostavu projektnih prijedloga u sklopu Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija – Hrvatska  2014.-2020.. Provedba projekta je započela 01. siječnja 2019. godine te će trajati 30 mjeseci.

Ukupna vrijednost projekta PEPSEA iznosi 2,9 milijuna eura.

Cilj projekta je razviti odgovarajući sustav koji će povećati stupanj zaštite mora i priobalja od onečišćenja mora s brodova, platformi i kopnenih izvora čime će se utjecati na očuvanje biološke raznolikosti i načina života stanovništva u programskom području.

 

Sustav će obuhvatiti tri različite faze djelovanja:

- prije incidenta (prevencija, smanjenje rizika, detekcija, rano upozorenje),

- za vrijeme incidenta (intervencija),

- poslije incidenta (sanacija, nadzor).

 

Za realizaciju projektnih aktivnosti Šibensko-kninske županije kao jednog od partnera na projektu je osigurano 513.520,35 eura od čega se 85% sufinancira sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Šibensko-kninska županija će u okviru projekta nabaviti opremu za iznenadna onečišćenja mora koja će biti na raspolaganju Operativnom centru Šibensko-kninske županije.

Nositelj projekta je Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA.

Ostali partneri iz Hrvatske koji će raditi na provedbi projekta su Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora – ATRAC i Splitsko-dalmatinska županija. Projektni partneri iz Italije su Konzorcij za istraživanja iz Ferare, Regionalni park PO Delta Veneto, Gospodarska komora Bari i Agencija za zaštitu okoliša iz Venecije.

 

Kontakt:

Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove

Dr. sc. Sanja Slavica Matešić, dipl. ing. kem. teh

Tel:        +38522460748

Fax:       +38522460754

E-mail:  okolis.komunalno@skz.hr

 

Vezane vijesti

Početna konferencija projekta PEPSEA

Predstavljene aktivnosti projekta PEPSEA

U Šibeniku održana treća koordinacija županijskih operativnih centara

Održana prezentacija rezultata projekta PEPSEA i demonstracija opreme za intervenciju u slučaju onečišćenja mora

Održana radionica na kojoj su sudjelovali učenici prometno-tehničke škole Šibenik

PEPSEA - geoinformacijski sustav

Pregled senzora - projekt PEPSEA