Projekt „Razminiranje poljoprivrednih površina“

Projekt „Razminiranje poljoprivrednih površina“

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRR), temeljem Zahtjeva Šibensko-kninske županije donijela je Odluku o dodjeli sredstava za razminiranje poljoprivrednih površina, a sve sukladno članku 17. stavka 2. točke 2. Pravilnika o dodjeli potpore za "Razminiranje poljoprivrednog zemljišta" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. („Narodne novine“ br. 38/15 i 31/16) i Natječaju za podnošenje zahtjeva za potporu iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) za dodjelu potpore za “Razminiranje poljoprivrednog zemljišta” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. („Narodne novine“ br. 42/16).

 

Odlukom o dodjeli sredstava Šibensko-kninskoj županiji se dodjeljuje potpora u iznosu od 6.934.029,03 kuna za podmjeru 5.2. "Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima" / Operacija "Razminiranje poljoprivrednog zemljišta".

U cilju sigurnosti i obnove poljoprivredne proizvodnje na minski sumnjivim poljoprivrednim površinama razminirati će se poljoprivredne površine na području gradova Vodica, Skradina i Drniša te općine Promina u Šibensko-kninskoj  županiji, ukupne površine 669.797 m2.

 

Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava. Udio javne potpore u prihvatljivim troškovima ulaganja iznosi 100%. Iz proračuna Europske unije osigurava se 85% udjela, a RH iz Državnog proračuna osigurava 15% udjela

 

 

Kontakt:

Upravni odjel za gospodarstvo

Marlena Floigl, pročelnica

Tel. +38522460734

Fax. +38522460758

e-mail: marlena.floigl@skz.hr

 

Lucija Aužina, viša savjetnica

Tel. +38522460763

Fax. +38522460758

e-mail: lucija.auzina@skz.hr