Projekt „Učinkovitija i kvalitetnija zdravstvena usluga PZS na području ŠKŽ“

Projekt „Učinkovitija i kvalitetnija zdravstvena usluga PZS na području ŠKŽ“

Projekt „Učinkovitija i kvalitetnija zdravstvena usluga Primarne zdravstvene skrbi na području Šibensko-kninske županije“

 

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ za Projekt „Učinkovitija i kvalitetnija zdravstvena usluga PZS na području Šibensko-kninske županije“ je potpisan 09. ožujka 2018. godine. Razdoblje provedbe projekta je od 01.03.2018. godine do 01.01.2021. godine.

Nositelj projekta je Šibensko-kninska županija dok su krajnji korisnici projekta domovi zdravlja Šibenik, Knin i Drniš te odabrani koncesionari.

Svrha projekta je nabavka nove dijagnostičko terapijske i ostale medicinsko - tehničke opreme za domove zdravlja Šibenik, Knin i Drniš te odabrane koncesionare. Također, doprinijet će se poboljšanju kvalitete pružanja usluga kroz edukaciju liječnika, koji će moći samostalno obavljati određene djelatnosti povezane s nabavljenom opremom, te infrastrukturnim zahvatima na spomenutim Domovima zdravlja. Direktno će se utjecati na učinkovitost PZS tima, na kvalitetu usluga kao i na proširenje novih usluga što će doprinijeti smanjenju upućivanja pružatelja primarne zdravstvene skrbi u bolnice jer će se na razini PZS omogućiti više dijagnostičkih i terapeutskih postupaka.

Ciljana skupina su svi stanovnici ŠKŽ bez diskriminacije s naglaskom na deprivirana područja koji će kroz ovaj projekt dobiti daleko kvalitetniju i prošireniju uslugu PZS što će ujedno i smanjiti njihov odlazak u bolnice zbog pružanja opsežnijih dijagnostičkih i terapeutskih postupaka.

Ulaganjem u zdravstvenu infrastrukturu doprinijeti će se razvoju, smanjiti nejednakosti u smislu zdravstvenog statusa, a sve u svrhu poboljšanja kvalitete pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti na cijelom području Šibensko - kninske županije (ŠKŽ). Problem koji projekt rješava je neadekvatna infrastruktura, manjak opreme te indirektno odlazak medicinskog osoblja.

Ukupna vrijednost projekta je 7.465.118,21 HRK od čega EU potpora iznosi 5.748.285,72 HRK za cjelokupni projekt.

 

Kontakt: Marina Špinjača, dipl.oec.,

Viša savjetnica za zdravstvo i socijalnu skrb