Prostorni plan Šibensko-kninske županije

Prostorni plan Šibensko-kninske županije
1.0 KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA  

Preuzmite dokument (PDF - 55Mb)

 

2.1 PROMET  

Preuzmite dokument (PDF - 48Mb)

 

2.2 POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE  

Preuzmite dokument (PDF - 25,9Mb)

 

2.3 ENERGETIKA I PLINOVODNI SUSTAV  

Preuzmite dokument (PDF - 48Mb)

 

2.4 VODNO GOSPODARSTVO  

Preuzmite dokument (PDF - 26,4Mb)

 

3.0 UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA  

Preuzmite dokument (PDF - 49Mb)

 

 

 

PREGLED DOKUMENATA:

Dokumenti


Statut županije
Poslovnik županije
Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije
Proračun Šibensko-kninske županije
Prostorni plan Šibensko-kninske županije
Prostorni plan područja posebnih obilježja Žutsko-sitske otočne skupine
891 Zaštita okoliša - Objave akata
Provedbeni program Šibensko-kninske županije
Upravni odjel za gospodarstvo, turizam, poljoprivredu, ruralni razvoj i EU fondove - Zahtjevi i akti
Upravni odjel za prosvjetu, znanost, kulturu, sport i nove tehnologije - Zahtjevi i akti
Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, branitelje i civilne stradalnike iz Domovinskog rata - Zahtjevi i akti
Upravni odjel za zaštitu okoliša, prostorno uređenje, gradnju i komunalne poslove - Zahtjevi i akti
Upravni odjel za opću upravu, imovinsko-pravne i zajedničke poslove - Zahtjevi i akti
Master plan turizma Šibensko-kninske županije
Studija održivosti razvoja turizma i prihvatnog kapaciteta s akcijskim planom na području Šibensko-kninske županije
Operativni plan razvoja cikloturizma Šibensko-kninske županije
Smjernice za izradu procjena rizika Šibensko-kninske županije
Energetska učinkovitost Šibensko-kninske županije
Ostali projekti
Plan razvoja ŠKŽ
Razvojna strategija Šibensko-kninske županije za razdoblje do 2020.
Program mjera za sprječavanje šteta od divljači
Program potpora poljoprivredi na području Šibensko-kninske županije 2021. - 2023.g.
Upisnik izdanih dozvola za županijske autobusne linije
Obalni plan Šibensko-kninske županije
Etički kodeks
Pravilnici i ostali dokumenti