Prostorni plan Šibensko-kninske županije

Prostorni plan Šibensko-kninske županije
1.0 KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA  

Preuzmite dokument (PDF - 55Mb)

 

2.1 PROMET  

Preuzmite dokument (PDF - 48Mb)

 

2.2 POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE  

Preuzmite dokument (PDF - 25,9Mb)

 

2.3 ENERGETIKA I PLINOVODNI SUSTAV  

Preuzmite dokument (PDF - 48Mb)

 

2.4 VODNO GOSPODARSTVO  

Preuzmite dokument (PDF - 26,4Mb)

 

3.0 UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA  

Preuzmite dokument (PDF - 49Mb)

 

 

 

PREGLED DOKUMENATA: