Registar djelatnosti gospodarenja otpadom (očevidnici i evidencije)

Obavijest Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja: Obavijest (očevidnici i evidencije)

 

Zakonom o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 84/21), koji je stupio na snagu 31. srpnja 2021. godine, određene su nadležnosti Upravnog odjela za zaštitu okoliša, prostorno uređenje, gradnju i komunalne poslove Šibensko-kninske županije za upis u Registar djelatnosti gospodarenja otpadom (očevidnike i evidencije):

·         rješava o zahtjevu za upis u Očevidnik nusproizvoda pravnih ili fizičkih osoba-obrtnika kada nusproizvod nastaje na lokaciji na području Šibensko-kninske županije,

·         rješava o zahtjevu za upis u Očevidnik sakupljača i oporabitelja pravnih ili fizičkih osoba-obrtnika kada se adresa skladišta odnosno građevine u kojoj se obavlja oporaba nalazi na području Šibensko-kninske županije,

·         vodi Evidenciju prijevoznika otpada, posrednika otpadom, trgovaca otpadom i reciklažnih dvorišta kada se adresa sjedišta podnositelja zahtjeva nalazi na području Šibensko-kninske županije.

PREGLED DOKUMENATA: