Registar sportskih djelatnosti Šibensko-kninske županije

Na temelju članka 20. točke 1. Zakona o sportu (Narodne novine, broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20) te Pravilnika o Registru športskih djelatnosti (Narodne novine, broj 112/06) pravne osobe koje obavljaju sportske djelatnosti i fizičke osobe koje obavljaju sportsku djelatnost upisuju se u Registar sportskih djelatnosti u čijem je djelokrugu obavljanje poslova koji se odnose na sportske djelatnosti.  

Sve sportske djelatnosti propisane su zakonom i pravilnikom (Središnji državni ured za šport).

Registar sportskih djelatnosti  za područje Šibensko-kninske županije vodi nadležno upravno tijelo Šibensko-kninske županije prema sjedištu pravne, odnosno prebivalištu fizičke osobe u čijem je djelokrugu obavljanje sportske djelatnosti. 

Registar sportskih djelatnosti  Šibensko-kninske županije vodi Upravni odjel za prosvjetu, znanost, kulturu, sport i nove tehnologije Šibensko-kninske županije.

 

POSTUPAK UPISA

Pravne osobe podnose prijavu za upis u Registar sportskih djelatnosti na Obrascu prijava za upis u roku od 30 dana od dana upisa u Registar udruga Republike Hrvatske, odnosno Sudski registar. O upisu se ne donosi akt već je upis vidljiv u Registru sportskih djelatnosti na web stranici Šibensko-kninske županije, http://www.sibensko-kninska-zupanija.hr/.

Fizičke osobe koje samostalno obavljaju sportsku djelatnost, podnose Zahtjev za upis fizičkih osoba u Registar sportskih djelatnosti. O upisu se donosi rješenje, a isti je također vidljiv na web stranici Šibensko-kninske županije, http://www.sibensko-kninska-zupanija.hr/.

O Upisu u Registar na traženje stranke izdaje se Izvadak iz Registra sportskih djelatnosti. Zahtjev za izdavanje izvatka podnosi se na propisanom obrascu.

Svi obrasci i zahtjevi temeljem kojih se vrše upisi u Registar sportskih djelatnosti ili izdaju izvadci iz Registra dostupni su ovdje. /“ovdje“ hiperveza za obrazce/

 

Registar sportskih djelatnosti:  ( RSD )

Obrasci :

Pravne osobe

 Obrazac 1   -    Prijava za upis pravnih osoba u RSD

 Obrazac 1 a  –   Prijava za upis promjena pravnih osoba u RSD

 Obrazac 1 b  –  Izjava o nepostojanju sukoba interesa pravnih osoba u RSD

 Obrazac 1 c  –  Zahtjev za izdavanje izvatka o upisu pravne osobe u RSD     

Fizičke osobe

 Obrazac 2     -  Zahtjev za upis fizičke osobe u RSD

 Obrazac 2 a –   Zahtjev za brisanje fizičke osobe iz  RSD

 Obrazac 2 b  –  Zahtjev za izdavanje izvatka o upisu fizičke osobe u RSD

 Obrazac 2 c  –  Zahtjev za upis promjena fizičke osobe u RSD

 

PREGLED DOKUMENATA: