Upravni odjel za gospodarstvo, turizam, poljoprivredu, ruralni razvoj i EU fondove - Zahtjevi i akti

TURIZAM

1. Zahtjev za pružanje usluga u domaćinstvu
2. Zahtjev za odjavu pružanja usluga u domaćinstvu
3. Zahtjev za nastavak pružanje usluga u domaćinstvu
4. Zahtjev za djelomičnu odjavu pružanje usluga u domaćinstvu
5. Zahtjev za pružanje ugostiteljskih usluga na OPG-u
6. Zahtjev za izdavanje trajnog rješenja za usluge u domaćinstvu
7. Zahtjev za kategorizaciju apartmana: obrtnici, trgovačka društva
8. Zahtjev za prenoćište, hostel, odmaralište: obrtnici, trgovačka društva
9. Zahtjev za pansion
10. Zahtjev za nastavak kategorizacije apartmana: obrtnici, trgovačka društva
11. Zahtjev za odjavu smještajnog objekta
12. Zahtjev za minimalne uvjete: obrt
13. Zahtjev za nastavak minimalnih uvjeta: obrt
14. Zahtjev za minimalne uvjete: trgovačko društvo
15. Zahtjev za nastavak minimalnih uvjeta: trgovačko društvo
16. Zahtjev za minimalne uvjete štekata: obrtnici, trgovačka društva
18. Zahtjev za odjavu ugostiteljskog objeta
19. Zahtjev za razvrstavanje plovnih objekata
20. Zahtjev za odjavu plovnih objekata
21. Zahtjev za turističke vodiče
22. Zahtjev za razvrstavanje luka nautičkog turizma
23. Zahtjev za izmjenu pomoćnih ležajeva

 

PROMET

1. Zahtjev za izdavanje licencije u unutarnjem cestovnom prometu - autotaksi 
2. Zahtjev za izdavanje licencije u unutarnjem cestovnom prometu - putnici ili teret 
3. Zahtjev za izdavanje potvrde o prijavi prijevoza za vlastite potrebe
4. Zahtjev za izdavanje licencije za agencijsku djelatnost u cestovnom prometu 
5. Zahtjev za izdavanje licencije za autobusni kolodvor 
6. Zahtjev za prijavu vozila u licenciju 
7. Zahtjev za odjavu licencije
9. Zahtjev za odjavu vozila iz licencije 
10. Zahtjev za upis promjene podataka u registar prijevoznika - autotaksi prijevoz 
11. Zahtjev za upis promjene podataka u registar prijevoznika - putnici ili terer
12. Zahtjev za upis promjene podataka u registru prijevoznika prijevoz za vlastite potrebe
13. Tablica evidencije vozila - autotaksi prijevoz

1. Zahtjev za izdavanje znaka pristupačnosti
2. Zahtjev za izdavanje znaka pristupačnosti (udruge)
3. Zahtjev za izdavanje znaka pristupačnosti - gubitak ili uništenje

 

OBRT, SPOREDNO ZANIMANJE

1. Prijava za upis u obrtu registra 
2. Prijava za upis izdvojenog pogona u obrtu registra 
3. Prijava za upis ortaka u obrtni registar 
4. Prijava za upis u evidenciju i izdavanje odobrenja za obavljanje sporednog zanimanja ili domaće radinosti 
5. Zahtijev za izdavanje EU potvrde 
6. Zahtjev za izdavanje izvatka iz obrtnog registra 
7. Zahtjev za izdavanje preslike rješenja iz obrtnog registra
8. Zahtjev za izdavanje uvjerenja iz obrtnog registra
9. Zahtjev za izdavanje uvjerenja iz obrtnog registra
16. Zahtjev za izdavanje izvatka iz obrtnog registra

1. Dokumenti za upis obrta u obrtni registar 
2.1. Dokumenti za upis izdvojenog pogona 
2.2. Dokumenti za upis promjene izdvojenog pogona 
2. Dokumenti za odjavu obrta 
3.1. Dokumenti za pristupanje - istupanje ortaka 
4. Dokumenti za upis zajedničkog obrta 
4.1. Dokumenti za upis u evidenciju obavljanja sporednog zanimanje ili domaće radinosti 
5. Dokumenti za upis promjene zajedničkog obrta u obrtni registar 
7. Dokumenti za upis promjene izdvojenog pogona 
9. Dokumenti za pristupanje - istupanje ortaka 

 

MINIMALNI TEHNIČKI UVJETI (MTU)

1. Zahtjev za utvrđivanje minimalno-tehničkih uvjeta - trgovina (obrt)
2. Zahtjev za utvrđivanje minimalno-tehničkih uvjeta - trgovina (pravna osoba)
3. Zahtjev za utvrđivanje minimalno-tehničkih uvjeta za obavljanje djelatnosti trgovine - OPG (poljoprivredni prodizvodi)

 

 

OSTALO

Zahtjev za upis u evidenciju pravnih osoba koje obavljaju trgovačku djelatnost
Prijava za upis ili promjenu u upisniku božićnih drvaca BD
Evidencija božićnih drvaca BD

PREGLED DOKUMENATA:

aaaaaaaaaa
PDF   •   0.00 B
9. Zahtjev za pansion
PDF   •   48.50 KB
7. Zahtjev za odjavu licencije
PDF   •   40.50 KB
2. Dokumenti za odjavu obrta
PDF   •   35.50 KB

Dokumenti


Statut županije
Poslovnik županije
Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije
Proračun Šibensko-kninske županije
Prostorni plan Šibensko-kninske županije
Prostorni plan područja posebnih obilježja Žutsko-sitske otočne skupine
1367 Zaštita okoliša - Objave akata
Geoinformacijski sustav pomorskog dobra
Provedbeni program Šibensko-kninske županije
Upravni odjel za gospodarstvo, turizam, poljoprivredu, ruralni razvoj i EU fondove - Zahtjevi i akti
Upravni odjel za prosvjetu, znanost, kulturu, sport i nove tehnologije - Zahtjevi i akti
Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, branitelje i civilne stradalnike iz Domovinskog rata - Zahtjevi i akti
Upravni odjel za zaštitu okoliša, prostorno uređenje, gradnju i komunalne poslove - Zahtjevi i akti
Upravni odjel za opću upravu, imovinsko-pravne i zajedničke poslove - Zahtjevi i akti
Upravni odjel za opću upravu, imovinsko-pravne i zajedničke poslove - procjena vrijednosti nekretnina
Master plan turizma Šibensko-kninske županije
Masterplan prometnog razvoja funkcionalne regije Srednja Dalmacija
Mreža županijskog linijskog prijevoza putnika
Studija održivosti razvoja turizma i prihvatnog kapaciteta s akcijskim planom na području Šibensko-kninske županije
Operativni plan razvoja cikloturizma Šibensko-kninske županije
Smjernice za izradu procjena rizika Šibensko-kninske županije
Energetska učinkovitost Šibensko-kninske županije
STUDIJA "Kratki lanci opskrbe hranom kao temelj održivog razvoja Šibensko-kninske županije"
Ostali projekti
Plan razvoja ŠKŽ
Razvojna strategija Šibensko-kninske županije za razdoblje do 2020.
Program mjera za sprječavanje šteta od divljači
Program potpora poljoprivredi na području Šibensko-kninske županije 2024. - 2026.g.
Upisnik izdanih dozvola za županijske autobusne linije
Obalni plan Šibensko-kninske županije
Etički kodeks
Pravilnici i ostali dokumenti
Plan ravnopravnosti spolova