Upravni odjel za imovinsko-pravne i zajedničke poslove

Pročelnica:

Edita Grubišićdipl.iur.

Sjedište ureda:

Trg Pavla Šubića I. br. 2

Tel:

022 / 460-781

Fax:

022 / 244-204

E-mail:

zajednicki.poslovi@skz.hr

 

Odsjek za imovinsko-pravne poslove

Ljubica Drača, dipl.iur.
Voditeljica odsjeka

022 / 460-774

Marija Barišić, dipl.iur.
Viša savjetnica za imovinsko-pravne poslove

022 / 460-776

Miranda Benat, dipl.iur.
Viša savjetnica za imovinsko-pravne poslove

022 / 460-777


Referentica za imovinsko-pravne poslove

022 / 460-775
 
Mjesto rada Knin
Dr. Franje Tuđmana 2
 

Sanja Lozančić, dip.iur.
Viša savjetnica za imovinsko-pravne poslove

022 / 244-337
 
Mjesto rada Drniš
Kralja Tomislava 2
 

Martina Milutin, dipl.iur.
Viša savjetnica za imovinsko-pravne poslove

022 / 244-106

 

Odsjek za stambeno zbrinjavanje
Vladimira Nazora 1

 

Julija Jareb, dipl.iur.
Voditeljica odsjeka

022 / 460-630

Mirela Lučev, dipl.iur. 
Viša savjetnica za stambeno zbrinjavanje

022 / 244-636

Agnesa Filipović Grčić, dipl.iur.
Viša savjetnica za stambeno zbrinjavanje

022 / 244-633

Ante Skroza, dipl.iur.
Viši stručni suradnik za stambeno zbrinjavanje

022 / 244-637

Nives Bulat
Referentica za stambeno zbrinjavanje

022 / 244-638
  022 / 244-635

 

Odsjek za zajedničke poslove

 

Ivana Veštić, dipl.iur.
Voditeljica odsjeka

022 / 460-783

Goran Jakovljević dipl.iur.
Viši savjetnik za radne odnose

022 / 460-709

Anica Meić-Sidić, dipl.ing.građ.
Viša savjetnica za procjenu nekretnina

022 / 460-789

Maja Baranović, struč.spec.admin.publ.
Viša stručna suradnica za procjenu nekretnina i opće poslove

022 / 460-781

Matea Kartelo, mag.ing.traff.
Viša stručna suradnica za javnu nabavu i evidenciju nekretnina

022 / 460-786

Nives Šarić
Referentica za službeničke odnose

022 / 460-785

Ilonka Petrić
Referentica za poslove pisarnice

022 / 460-790
Sandra Friganović
Referentica za poslove pisarnice
022 / 460-714
Mirjana Mikulandra
Referentica za poslove pisarnice
022 / 460-713
Iva Formenti
Referentica za poslove pismohrane
022 / 460-791
Boris Ivanović
Referent za poslove pismohrane
022 / 217-036

Referent za poslove pismohrane
022 / 460-788
   
Mjesto rada Knin
Dr. Franje Tuđmana 2
 
Aleksandra Vukmirović
Referentica za poslove pisarnice
022 / 244-333
Duška Lapčić
Referentica za poslove pisarnice
022 / 244-349
   
Mjesto rada Drniš   - uredovni dani: utarak i četrvrtak
Kralja Tomislava 2
022 / 244-100