Upravni odjel za opću upravu, imovinsko-pravne i zajedničke poslove

 

Službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnika: Agnesa Filipović Grčić, dipl.iur.  
Sjedište ureda: Trg Pavla Šubića I. br. 2
Tel: 022 / 460-781
Fax:  
E-mail: opca.uprava@skz.hr

 

Anita Mihaljevićdipl.iur. 022 / 460-794
Edita Grubišićdipl.iur. 022 / 460-798
   
Ljubica Drača, dipl.iur.
Voditeljica odsjeka
022 / 460-774
Marija Barišić, dipl.iur.
Viša savjetnica za imovinsko-pravne poslove
022 / 460-776
Miranda Benat, dipl.iur.
Viša savjetnica za imovinsko-pravne poslove
022 / 460-777
Nikolina Vudrag
Referentica za imovinsko-pravne poslove
022 / 460-775
Mjesto rada Knin
Dr. Franje Tuđmana 2
 
Sanja Lozančić, dip.iur.
Viša savjetnica za imovinsko-pravne poslove
022 / 244-337
Mjesto rada Drniš
Kralja Tomislava 2
 
Martina Milutin, dipl.iur.
Viša savjetnica za imovinsko-pravne poslove
022 / 244-106
   
Ivana Veštić, dipl.iur.
Voditeljica odsjeka
022 / 460-783
Anica Meić-Sidić, dipl.ing.građ.
Viša savjetnica za procjenu nekretnina
022 / 460-789
Maja Baranović, struč.spec.admin.publ.
Viša stručna suradnica za procjenu nekretnina i opće poslove
022 / 460-781
Ilonka Petrić
Referentica za poslove pisarnice
022 / 460-790
Sandra Friganović
Referentica za poslove pisarnice
022 / 460-714
Mirjana Mikulandra
Referentica za poslove pisarnice
022 / 460-713
Iva Formenti
Referentica za poslove pismohrane
022 / 460-791
Boris Ivanović
Referent za poslove pismohrane
022 / 217-036
Edi Seferović
Referent za poslove pismohrane
022 / 460-788
Mjesto rada Knin
Dr. Franje Tuđmana 2
 
Aleksandra Vukmirović
Referentica za poslove pisarnice
022 / 244-333
Duška Lapčić
Referentica za poslove pisarnice
022 / 244-349
Mjesto rada Drniš   - uredovni dani: utarak i četrvrtak
Kralja Tomislava 2
022 / 244-100
   
   
Edita Filipidipl.iur.
Voditeljica odsjeka
022 / 460-749
Martina Rak, mag.iur.
Savjetnica za osobna stanja građana
022 / 460-760
Dragica Gligić
Referentica za registar birača
022 / 460-799
 
Mjesto rada Knin
Dr. Franje Tuđmana 2

Matea Pleština, dipl.iur.
Viša savjetnica za osobna stanja građana

022 / 244-326

Matični ured Šibenik

Matična područja:
Šibenik, Rogoznica, Primošten

Petra Grubišića 3
fax: 022 / 213-326

Svaki radni dan (uz prethodnu najavu) od 07:30 do 15:30 (uredovno vrijeme sa strankama od 08:00 do 13:00)

Dalija Slugan, struč.spec.admin.publ.
Viša stručna suradnica za matičarstvo 

022 / 216-016 

Anita Kursar, bacc.admin.publ.
Viša referentica – matičarka 

022 / 216-023

Ivana Šimić, struč.spec.oec.
Viša stručna suradnica za matičarstvo

022 / 216-014

Snježana Višić
Referentica - matičarka

022 / 216-005

Sanda Mikulandra  
Referentica - matičarka

022/ 216-026

Hrvoje Jakelić 
Referent - matičar

022 / 216-029

Matični ured Skradin

Matična područja:
Skradin, Bribirske Mostine

Trg Male Gospe 3

Ponedjeljak i četvrtak (uz prethodnu najavu) od 07:30 do 15:30 (uredovno vrijeme sa strankama od 08:00 do 13:00)

Ivana Šimić, struč.spec.oec.
Viša stručna suradnica za matičarstvo
022 / 333-844

Matični ured Vodice

Matično područje:
Vodice

Ulica Juričev Ive Cote 10

Svaki radni dan (uz prethodnu najavu) od 07:30 do 15:30 (uredovno vrijeme sa strankama od 08:00 do 13:00)

Stipe Roca, bacc.admin.publ. 
Stručni suradnik - matičar

022 / 443-036

Matični ured Tisno

Matično područje:
Tisno
Trg dr. Šime Vlašića 7
Utorak i petak (uz prethodnu najavu) od 07:30 do 15:30 (uredovno vrijeme sa strankama od 08:00 do 13:00)

Jagoda Vlašić, bacc.admin.publ.
Viša referentica - matičarka
022 / 439-237

Matični ured Knin

Matična područja:
Knin, Ervenik, Kijevo, Kistanje, Orlić
Dr. Franje Tuđmana 2
fax: 022 / 244-328
Svaki radni dan (uz prethodnu najavu) od 07:30 do 15:30 (uredovno vrijeme sa strankama od 08:00 do 13:00)

Vedrana Požar, struč.spec.oec.
Viša stručna suradnica za matičarstvo
022 / 244-327
Josipa Dražetić, bacc.admin.publ.
Viša referentica za osobna stanja građana i matičarstvo
022 / 244-329
Ivana Kovačević Cota, bacc.oec.
Viša referentica - matičarka
022 / 244-351
Anka Bagić
Referentica - matičarka
022 / 244-332

Matični ured Drniš / Gradac / Unešić

Matična područja:
Drniš, Drinovci, Oklaj / Gradac, Kljake / Unešić
Trg kralja Tomislava 2
fax: 022 / 886-750
Svaki radni dan (uz prethodnu najavu) od 07:30 do 15:30 (uredovno vrijeme sa strankama od 08:00 do 13:00)

Mira Malenica
Referentica - matičarka
022 / 244-111
Edita Knežević
Referentica - matičarka
022 / 244-110

Odsjek za opću upravu

 

Renata Jurić Paić, struč.spec.admin.publ.
Voditeljica odsjeka

022 / 460-795

Sandra Brnadić, dipl.iur. 
Viša savjetnica za opću upravu

022 / 460-792

Zosja Grguričin, upravna pravnica
Stručna suradnica za opću upravu

022 / 460-796

Ljilja Lucić 
Referentica za opću upravu

022 / 460-794
Odsjek za stambeno zbrinjavanje
Vladimira Nazora 1
 
Julija Jareb, dipl.iur.
Voditeljica odsjeka
022 / 244-630
Mirela Lučev, dipl.iur. 
Viša savjetnica za stambeno zbrinjavanje
022 / 244-636
Ante Skroza, dipl.iur.
Viši stručni suradnik za stambeno zbrinjavanje
022 / 244-637
Nives Bulat
Referentica za stambeno zbrinjavanje
022 / 244-638