Pročelnica: Anita Mihaljevićdipl.iur.
Sjedište ureda: Trg Pavla Šubića I. br. 2
Tel: 022 / 244-270
Fax: 022 / 244-272
E-mail: opca.uprava@skz.hr

 

Odsjek za osobna stanja građana i matičarstvo

Edita Filipidipl.iur.
Voditeljica odsjeka

022 / 244-273

Martina Rak, mag.iur.
Savjetnica za osobna stanja građana

022 / 244-278

Dragica Gligić
Referentica za registar birača

022 / 244-276
 
Mjesto rada Knin
Dr. Franje Tuđmana 2

Matea Pleština, dipl.iur.
Viša savjetnica za osobna stanja građana

022 / 244-326

 

Matični ured Šibenik
Petra Grubišića 3
fax: 022 / 213-326

Dalija Slugan, struč.spec.admin.publ.
Viša stručna suradnica za matičarstvo 

022 / 216-016 

Anita Kursar, struč.spec.admin.publ.
Viša referentica – matičarka 

022 / 216-023

Ivana Šimić, struč.spec.oec.
Viša stručna suradnica za matičarstvo

022 / 216-014

Snježana Višić
Referentica - matičarka

022 / 216-005

Sanda Mikulandra  
Referentica - matičarka

022/ 216-026

Hrvoje Jakelić 
Referent - matičar

022 / 216-029

 

Matični ured Skradin
Trg Male Gospe 3

Ivana Šimić, struč.spec.oec.
Viša stručna suradnica za matičarstvo
022 / 333-844

 

Matični ured Vodice
Ulica Juričev Ive Cote 10

Stipe Roca, bacc.admin.publ. 
Stručni suradnik - matičar

022 / 443-036

 

Matični ured Tisno
Trg dr. Šime Vlašića 7

Jagoda Vlašić, bacc.admin.publ.
Viša referentica - matičarka
022 / 439-237

 

Matični ured Knin
Dr. Franje Tuđmana 2
fax: 022 / 244-328

Vedrana Požar, struč.spec.oec.
Viša stručna suradnica za matičarstvo
022 / 244-351
Jelena Drlje, struč.spec.oec.
Stručna suradnica - matičarka
022 / 244-331
Josipa Dražetić, bacc.admin.publ.
Viša referentica za osobna stanja građana i matičarstvo
022 / 244-329
Anka Bagić 
Referentica - matičarka
022 / 244-332
Mira Malenica
Referentica - matičarka
022 / 244-327

 

Matični ured Drniš / Gradac / Unešić
Trg kralja Tomislava 2
fax: 022 / 886-750

Branka Begonja
Referentica - matičarka
022 / 244-111
Edita Knežević
Referentica - matičarka
022 / 244-110

 

Odsjek za opću upravu

 

Renata Jurić Paić, struč.spec.admin.publ.
Voditeljica odsjeka

022 / 244-277

Sandra Brnadić, dipl.iur. 
Viša savjetnica za opću upravu

022 / 244-235

Zosja Grguričin, upravna pravnica
Stručna suradnica za opću upravu

022 / 244-274

Ljilja Lucić 
Referentica za opću upravu

022 / 244-270