Upravni odjel za pomorstvo, promet i otočni razvoj

Službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnika: Martina Rak, mag.iur.  
Sjedište ureda: Trg Pavla Šubića I. br. 2
Tel: 022 / 460-760
Fax: 022 / 460-752
E-mail: pomorstvo@skz.hr
Jadranka Berbić, mag.ing.traff.
Viša savjetnica za promet
022 / 460-740
Božana Ljubić, mag.iur. 
Savjetnica za pomorsko dobro i koncesije
022 / 460-739
Zvonimir Namjesnik, struč.spec.admin.publ.
Savjetnik za granice pomorskog dobra
022 / 460-767
Tea Grozdanić, mag.geogr.
Savjetnica za granice pomorskog dobra 
022 / 460-742
Zvonimir Štrkalj, mag.ing.traff.
Savjetnik za promet
022 / 460-771
Ines Čorak, mag.iur. 
Savjetnica za pomorsko dobro i koncesije
022 / 460-739
Biljana Rupić
Referentica za pomorstvo
022 / 460-741