Upravni odjel za pomorstvo, promet i otočni razvoj

Službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnika: Lidija Bralić, dipl.oec.
Sjedište ureda: Trg Pavla Šubića I. br. 2
Tel: 022 / 460-741
Fax: 022 / 460-752
E-mail: pomorstvo@skz.hr
Jadranka Berbić, mag.ing.traff.
Viša savjetnica za pomorski i cestovni promet
022 / 460-740
Božana Ljubić, mag.iur. 
Savjetnica za pomorsko dobro i koncesije
022 / 460-739
Zvonimir Namjesnik, struč.spec.admin.publ.
Savjetnik za granice pomorskog dobra
022 / 460-767
Tea Grozdanić, mag.geogr.
Savjetnica za granice pomorskog dobra i projekte
022 / 460-742
Zvonimir Štrkalj, mag.ing.traff.
Savjetnik za promet
022 / 460-771
Biljana Rupić
Referentica za uredsko poslovanje i pomorstvo
022 / 460-741