Upravni odjel za pomorstvo, promet i otočni razvoj

Pročelnica po ovlaštenju župana: Lidija Bralić, dipl.oec.
Sjedište ureda: Trg Pavla Šubića I. br. 2
Tel: 022 / 460-741
Fax: 022 / 460-752
E-mail: pomorstvo@skz.hr
Jadranka Berbić, mag.ing.traff.
Viša savjetnica za pomorski i cestovni promet
022 / 460-740
Božana Ljubić, mag.iur. 
Savjetnica za pomorsko dobro i koncesije
022 / 460-770
Zvonimir Namjesnik, struč.spec.admin.publ.
Viši stručni suradnik za granice pomorskog dobra
022 / 460-767
Tea Grozdanić, mag.geogr.
Viša stručna suradnica za granice pomorskog dobra
022 / 460-742
Zvonimir Štrkalj, mag.ing.traff.
Viši stručni suradnik za promet
022 / 460-771
Biljana Rupić
Referentica za uredsko poslovanje i pomorstvo
022 / 460-741