Upravni odjel za poslove Župana, Županijske skupštine i službeničke odnose

Službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnika: Cecilija Tolodipl. iur.  
Sjedište ureda: Trg Pavla Šubića I. br. 2
Tel: 022 / 460-701
Fax: 022 / 460-750
E-mail: cecilija.tolo@skz.hr
Ivana Štrkalj
Administrativna tajnica župana
022 / 460-701
Višnja Štampalija
Administrativna tajnica zamjenika župana
022 / 460-715
Senka Bilać, dipl.oec.
    

022 / 460-731

Ante Alfirev, dipl.iur.
    
022/ 460-719
Denis Samohod, univ.spec.oec.
Viši savjetnik za informatiku
022 / 460-710
Iva Tucak, dipl.inf.
Viša savjetnica za informatiku
022 / 460-780
Antonia Storić Šprljan, mag.pol.
Viša savjetnica za protokol i odnose s javnošću
022 / 460-711
Goran Jakovljević, dipl.iur.
Viši savjetnik za radne odnose
022 / 460-709
Nives Šarić
Referentica za službeničke odnose
022 / 460-785
Katarina Gatara, struč.spec.admin.publ.
Viša savjetnica za pravno-normativne poslove
022 / 460-721
Anita Škugor
Referentica za pripremu sjednica   
022 / 460-720
Dragica Paić Majdić
Referentica za protokol
022 / 460-712
Dane Pavić
Voditelj poslova namještenika i voznog parka 

022 / 460-718 

Pavao Vicario
Referent za zaštitu na radu i zaštitu od požara
022 / 460-773
Gorana Bačelić
Domaćica
022 / 460-717
Zorana Klisović
Domaćica