Upravni odjel za proračun, financije i javnu nabavu

 


RADNO VRIJEME: 7:30 - 15:30
DNEVNI ODMOR: 10:30 - 11:30


RAD SA STRANKAMA
PONEDJELJAK  -  PETAK 8:00 - 13:00

 

Službenik ovlašten za privremeno obavljanje poslova pročelnika: Denis Samohod, univ.spec..oec.  
Sjedište ureda: Trg Pavla Šubića I. br. 2
Tel: 022 / 460-722
E-mail: proracun-skz@skz.hr
Sanja Rossini, mag.oec.
Viša savjetnica za proračun i financije 
022 / 460-765
Anđela Galić, mag.oec.
Viša savjetnica za proračun i financije
022 / 460-724
Josipa Španja, mag.oec.
Viša savjetnica za proračun i financije 
022 / 460-725
Ljilja Celić, mag.oec.
VIša savjetnica za proračun i financije 
022 / 460-766
Jakov Roško, mag.oec.
Viši savjetnik za proračun i financije 
022 / 460-768
Katarina Bilić, mag.oec.
Savjetnica za financije
022 / 460-723
Mirjana Gović
Referentica - blagajnica
022 / 460-727
Nataša Jurešić, struč.spec.oec.
Savjetnica za javnu nabavu i porezna rješenja u II. stupnju
022 / 460-726
Matea Kartelo, mag.ing.traff.
Savjetnica za javnu nabavu
022 / 460-786
Ivana Šoda, univ.spec.oec.
Savjetnica za javnu nabavu