Upravni odjel za proračun, financije i javnu nabavu

Službenik ovlašten za privremeno obavljanje poslova pročelnika: Denis Samohod, univ.spec..oec.  
Sjedište ureda: Trg Pavla Šubića I. br. 2
Tel: 022 / 460-722
E-mail: proracun-skz@skz.hr
Sanja Rossini, mag.oec.
Zamjenica pročelnice 
022 / 460-765
Anđela Galić, mag.oec.
Viša savjetnica za proračun i financije
022 / 460-724
Josipa Španja, mag.oec.
Savjetnica za proračun i financije 
022 / 460-725
Ljilja Celić, mag.oec.
Savjetnica za proračun i financije 
022 / 460-766
Jakov Roško, mag.oec.
Savjetnik za proračun i financije 
022 / 460-768

Savjetnik za računovodstvo
022 / 460-723
Nada Šain
Stručna suradnica za financije
022 / 460-726
Mirjana Gović
Referentica - blagajnica
022 / 460-727
   
Matea Kartelo, mag.ing.traff.
Viša stručna suradnica za javnu nabavu i evidenciju nekretnina 
022 / 460-786