Upravni odjel za prosvjetu, znanost, kulturu, sport i nove tehnologije


RADNO VRIJEME: 7:30 - 15:30
DNEVNI ODMOR: 10:30 - 11:30


RAD SA STRANKAMA
​PONEDJELJAK  -  PETAK 8:00 - 13:00

 

 

Službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnika: Sanja Kumanović Stipaničev, dipl.politolog
Sjedište ureda: Trg Pavla Šubića I. br. 2
Tel: 022 / 460-707
Fax: 022 / 460-756
E-mail: prosvjeta@skz.hr
Vinko Bulat, mag.prim.educ.
Viši savjetnik za obrazovanje i nove tehnologije
022 / 460-729
Marijo Huljev, mag.hist.; univ.spec. pripreme i provedbe EU projekata
Viši savjetnik za obrazovanje i nove tehnologije
022 / 460-787 
Darjana ​Belamarić Stojanović, dipl.defektolog
Viša savjetnica za predškolski odgoj i obrazovanje
022 / 460-779
Ana Gambiroža, dipl.oec.
Savjetnik za analitičko financijske poslove
022 / 460-732
Krasnodar Petrović
Referent - blagajnik za decentralizirane funkcije u školstvu
022 / 460-730
Vesna Burnać
Referent za administrativne poslove

022 / 460-707

Dana Gović, mag.iur.
Viša savjetnica za pravne poslove i društvene djelatnosti
022 / 460-754