Upravni odjel za prosvjetu, znanost, kulturu, šport i nove tehnologije

Službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnika: Sanja Kumanović Stipaničev, dipl.politolog
Sjedište ureda: Trg Pavla Šubića I. br. 2
Tel: 022 / 460-707
Fax: 022 / 460-756
E-mail: prosvjeta@skz.hr
Vinko Bulat, mag.prim.educ.
Viši savjetnik za školstvo
022 / 460-729
Marijo Huljev, mag.hist.
Viši savjetnik za školstvo 
022 / 460-787 
Darjana ​Belamarić Stojanović, dipl.defektolog
Viša savjetnica za predškolski odgoj i obrazovanje
022 / 460-779
mr.sc. Zlatka Kundid, prof.
Viša savjetnica za kulturu, sport i mlade
022 / 460-732
Krasnodar Petrović
Referent - blagajnik za decentralizirane funkcije u školstvu
022 / 460-730
Vesna Burnać
Referent za administrativne poslove
022 / 460-707