Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove


Uredovno radno vrijeme sa strankama
utorak i četvrtak
8:00-13:00
 
Pročelnica: dr. sc. Sanja Slavica Matešić, dipl.ing.kem.teh
Sjedište ureda: Trg Pavla Šubića I. br. 2
Tel: 022 / 460-748
Fax: 022 / 460-754
E-mail: okolis.komunalno@skz.hr
Tanja Gusic Dobra, dipl.ing.kem.teh.
Viša savjetnica za zaštitu okoliša
022 / 460-747
Ana Slamić, dipl.iur.
Viša savjetnica za komunalne poslove
022 / 460-746
Monika Kolak Jareb, mag.ing.kem.ing.
Viša stručna suradnica za prostorno planiranje i zaštitu prirode
022 / 460-745
Ivana Ivić,  bacc.oec.
Viši referentica za zaštitu okoliša
022 / 460-748