Zaštita okoliša - Objave akata

Izgradnja građevine stambene namjene, k.o. Murter-Betina

VAŽEĆE     Datum objave: 10.05.2021

Izgradnja građevine stambene namjene, k.o. Murter Betina

VAŽEĆE     Datum objave: 29.04.2021

Izgradnja građevine stambene namjene, k.o. Bilice

VAŽEĆE     Datum objave: 26.04.2021