Zaštita okoliša - Objave akata

PREGLED ARHIVE

Rekonstrukcija građevine stambene namjene, k.o. Murter-Betina

ISTEKLO     Datum objave: 28.12.2020     Vrijedi do: 16.01.2021

Izgradnja građevine stambene namjene, k.o. Jezera

ISTEKLO     Datum objave: 28.12.2020     Vrijedi do: 10.01.2021

Postavljanje i reorganizacija sidrenog sustava Borovnjaci, k.o. Žirje

ISTEKLO     Datum objave: 28.12.2020     Vrijedi do: 10.01.2021

Izgradnja građevine stambene namjene, k.o. Jezera

ISTEKLO     Datum objave: 28.12.2020     Vrijedi do: 10.01.2021

Izgradnja građevine poslovne namjene, k.o. Murter-Betina

ISTEKLO     Datum objave: 28.12.2020     Vrijedi do: 10.01.2021

Izgradnja građevine mješovite namjene, k.o. Kornati

ISTEKLO     Datum objave: 28.12.2020     Vrijedi do: 10.01.2021

Dokumenti


Statut županije
Poslovnik županije
Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije
Proračun Šibensko-kninske županije
Prostorni plan Šibensko-kninske županije
Prostorni plan područja posebnih obilježja Žutsko-sitske otočne skupine
1363 Zaštita okoliša - Objave akata
Geoinformacijski sustav pomorskog dobra
Provedbeni program Šibensko-kninske županije
Upravni odjel za gospodarstvo, turizam, poljoprivredu, ruralni razvoj i EU fondove - Zahtjevi i akti
Upravni odjel za prosvjetu, znanost, kulturu, sport i nove tehnologije - Zahtjevi i akti
Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, branitelje i civilne stradalnike iz Domovinskog rata - Zahtjevi i akti
Upravni odjel za zaštitu okoliša, prostorno uređenje, gradnju i komunalne poslove - Zahtjevi i akti
Upravni odjel za opću upravu, imovinsko-pravne i zajedničke poslove - Zahtjevi i akti
Upravni odjel za opću upravu, imovinsko-pravne i zajedničke poslove - procjena vrijednosti nekretnina
Master plan turizma Šibensko-kninske županije
Masterplan prometnog razvoja funkcionalne regije Srednja Dalmacija
Mreža županijskog linijskog prijevoza putnika
Studija održivosti razvoja turizma i prihvatnog kapaciteta s akcijskim planom na području Šibensko-kninske županije
Operativni plan razvoja cikloturizma Šibensko-kninske županije
Smjernice za izradu procjena rizika Šibensko-kninske županije
Energetska učinkovitost Šibensko-kninske županije
STUDIJA "Kratki lanci opskrbe hranom kao temelj održivog razvoja Šibensko-kninske županije"
Ostali projekti
Plan razvoja ŠKŽ
Razvojna strategija Šibensko-kninske županije za razdoblje do 2020.
Program mjera za sprječavanje šteta od divljači
Program potpora poljoprivredi na području Šibensko-kninske županije 2024. - 2026.g.
Upisnik izdanih dozvola za županijske autobusne linije
Obalni plan Šibensko-kninske županije
Etički kodeks
Pravilnici i ostali dokumenti
Plan ravnopravnosti spolova