Zaštita okoliša - Objave akata

Izgradnja građevine stambene namjene, k.o. Rogoznica

VAŽEĆE     Datum objave: 22.07.2021

Izgradnja građevine mješovite namjene, k.o. Kornati

VAŽEĆE     Datum objave: 22.07.2021

Rekonstrukcija društvenog doma, k.o. Konjevrate

VAŽEĆE     Datum objave: 15.07.2021