Životopis župana Šibensko-kninske županije

Životopis župana Šibensko-kninske županije

OBRAZOVANJE

2000. – 2003. Doktor znanosti

Molekularna biologija i Biokemija

Sveučilište Christian Albrehts, Kiel, Njemačka

Sveučilište Ludwig Maximilian, Munchen, Njemačka

1994. – 2000. Diplomirani inženjer biologije

Molekularna biologija

Prirodoslovno matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatske

1992. – 1994. Gimnazija ''Juraj Baraković'' Zadar

1990. – 1992.  Srednja škola Knin

1982. – 1990. Osnovna škola ''Veljko Vlahović'' Knin

 

RADNO ISKUSTVO

2021. župan Šibensko-kninske županije

2017. - 2021. gradonačelnik grada Knina

2005. – danas - nastavnik - Veleučilište ''Marko Marulić'' u Kninu

Biologija, Biokemija, Biljna fiziologija, Zaštita okoliša, Lovstvo

2015. – 2016 v.d. dekan - Visoka škola za menadžment i dizajn ''ASPIRA'' Split

2011. – 2015. prodekan za razvoj, znanstvenu i stručnu suradnju - Veleučilište ''Marko Marulić'' u Kninu

2011. – 2013. pročelnik odjela Inovacijsko središte -  Veleučilište ''Marko Marulić'' u Kninu

2012-2015 direktor - Matica d.o.o Knin

2007. – 2011. predsjednik Vijeća veleučilišta i visokih škola RH

2007. – 2011. dekan - Veleučilište  ''Marko Marulić'' u Kninu

2005. – 2007. privremeni dekan - Veleučilište  ''Marko Marulić'' u Kninu

2004. –2005. viši stručni suradnik za nove tehnologije - Centar za poduzetništvo Grada Knina d.o.o.

 

POLITIČKO DJELOVANJE

Na lokalnim izborima 2017. godine, izabran je na dužnost gradonačelnika na nezavisnoj listi dr. Marka Jelića kao prvi nestranački gradonačelnik u povijesti Knina

Na lokalnim izborima 2021. godine kandidirao se za župana šibensko-kninskog kao nezavisni kandidat