Župan: dr.sc. Marko Jelić

zupan@skz.hr

Sjedište:
Trg Pavla Šubića I. br. 2
HR-22000 Šibenik

Životopis: Marko Jelić

 

Tel: 022 / 460-701
Fax: 022 / 460-750

Zamjenica župana: Iris Ukić Kotarac, dipl.iur.

Iris Ukić Kotarac dipl.iur. rođena je 26. kolovoza 1976. godine u Šibeniku. Nakon završene srednje Ekonomske škole upisuje Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu gdje je i diplomirala. Nakon pripravničke volonterske prakse na Općinskom sudu u Šibeniku polaže pravosudni ispit. Od 2008. godine u Općini Primošten zaposlena je u pravnoj službi na mjestu općinski pravnik. Do stupanja na dužnost zamjenice župana radila je na mjestu pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten.

Kontinuirano bila je vijećnica političke stranke NEZAVISNA LISTA STIPE PETRINA u Skupštini Šibensko-kninske županije u periodu od 2009. do 2021 godine te u Gradskom vijeću grada Šibenika od 2013. do 2021. godine. U braku je, bez djece.

Tel: 022 / 460-704

e-mail: iris.ukic.kotarac@skz.hr

 

Zamjenik župana: Ognjen Vukmirović

 

 

 

 

 

 

Tel: 022 / 460-703