Župan: dr.sc. Marko Jelić

zupan@skz.hr

Sjedište:
Trg Pavla Šubića I. br. 2
HR-22000 Šibenik

Životopis: Marko Jelić

 

Tel: 022 / 460-701
Fax: 022 / 460-750

 

Zamjenica župana: Iris Ukić Kotarac

 

 

Zamjenik župana: Ognjen Vukmirović

 

 

 

 

 

 

Tel: 022 / 460-715
Fax: 022 / 460-751